Search
Close this search box.

Convocatòria subvencions a conservatoris i centres autoritzats de Música o Dansa de la Comunitat Valenciana

S’ha publicat la Resolució de 17 de juny de 2021, de la Direcció General de Formació Professional y Ensenyament de Règim Especial per la qual es convoca en règim de concurrència competitiva, subvencions destinades a conservatoris o centres autoritzats d’ensenyaments elementals o professionals de música o de dansa dependents de corporacions locals o d’entitats privades sense ànim de lucre, per a contribuir al finançament parcial de les despeses corrents d’aquests centres durant el curs 2020-2021.

Les bases reguladores d’aquestes subvencions es poden consultar a través del següent enllaç web:

Bases Reguladores de les subvencions per a les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre que mantenen conservatoris o centres privats autoritzats.

Forma de presentació de sol·licituds:

La tramitació i presentació de sol·licituds s’ha de realitzar exclusivament per mitjans electrònics en la plataforma de tramitació de la GVA.

Per a realitzar la tramitació electrònica, el sol·licitant pot usar qualsevol dels certificats admesos per la seu electrònica de la Generalitat, i l’última sol·licitud presentada dins del termini establit serà l’única que es considerarà vàlida, juntament amb la documentació que l’acompanya.

Documentació: https://ceice.gva.es/es/web/ensenanzas-regimen-especial/

Accès a la tramitació: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18542&version=amp

El termini de presentació de les sol·licituds serà del 28 de juny al 16 de juliol de 2021.

L’incompliment d’aquest termini determinarà l’exclusió de la convocatòria.

Compartir:

Últimas noticias

Categorías