Search
Close this search box.

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS DESTINADES A L’ADQUISICIÓ D’INSTRUMENTS MUSICALS

Extracte de la Resolució de 13 de juny de 2023, del director general del Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoquen subvencions destinades a l’adquisició d’instruments musicals, durant els mesos de desembre de 2022 a novembre de 2023.
Més informació en el següent enllaç: https://drive.google.com/drive/folders

OBJECTE, FINALITAT I ÀMBIT D’APLICACIÓ
Convocar la concessió de subvencions destinades a l’adquisició d’instruments musicals, en el marc de les competències del Institut Valencià de Cultura i d’acord amb els objectius que té encomanats. Aquestes subvencions tenen per finalitat millorar la dotació de les associacions musicals sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana, per a enriquir l’oferta musical i la formació de qualitat dels músics valencians.

ENTITATS BENEFICIÀRIES
Podran ser beneficiàries d’aquestes ajudes les associacions musicals que hagen adquirit o pretenguen adquirir instruments musicals durant el període de la present convocatòria i complisquen els requisits següents:
a) Que en el moment de la finalització del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria figuren inscrites en el registre que legalment corresponga, com a associacions o fundacions sense ànim
de lucre la finalitat del qual siga la divulgació i promoció cultural de la música.
b) Que el seu domicili social estiga radicat en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
c) Que formen part, com a entitat associada, de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) o bé que demostren l’existència i l’activitat d’una agrupació musical lligada a l’associació sol·licitant, almenys durant els cinc anys anteriors a la data de sol·licitud de la convocatòria d’ajudes.

PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
El termini de presentació de sol·licituds serà de quinze dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Compartir:

Últimas noticias

Categorías