Search
Close this search box.

La Diputació de València convoca ajudes per a l’adquisició d’instruments musicals

ACTUALITZACIÓ: La Diputació de València ha emés un decret del President en el qual modifica la convocatòria a causa d’un error numèric, concretament en el punt 1.2. “Convocatòria de concessió d’Ajudes per a l’adquisició d’instruments musicals a les entitats musicals de la província de València.”.

On diu:

b) Certificat emés pel representant legal de l’entitat com que almenys el 80 per cent dels qui la componen resideixen en el municipi mateix de l’entitat i que l’entitat té domicili social en el municipi al que representa, al qual es podrà accedir a través de www.dival.es/promocion-cultural

Ha de de dir:

b) Certificat emés pel representant legal de l’entitat com que almenys el 20 per cent dels qui la componen resideixen en el municipi mateix de l’entitat i que l’entitat té domicili social en el municipi al que representa, al qual es podrà accedir a través de www.dival.es/promocion-cultural

La Diputació àmplia el termini de presentació de sol·licituds en 7 dies hàbils, acabant el 15 de maig de 2019 per als apartats rectificats.

Podeu consultar el text del Decret al final de la notícia.


L’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València publica hui al Diari Oficial de la Província de València l’anunci de l’extracte de l’acord de la Junta de Govern pel qual s’aprova la convocatòria de concessió de subvencions per a entitats musicals destinades a l’adquisició d’instruments musicals.

Aquestos instruments musicals o accessoris d’instruments de caràcter no fungible han de ser els que utilitzen les entitats en el desenvolupament de la seua activitat. Els beneficiaris hauran de conservar l’instrument adquirit i destinar-lo per a l’ús dels mateixos durant almenys dos anys, a comptar des de la fi del termini de justificació de la subvenció.

El termini de presentació de sol·licituds anirà des del 10 d’abril fins el 6 15 de maig de 2019.

Destinataris

S’estableixen 5 tipus de potencials destinataris per a aquestes ajudes:

I. Societats musicals federades en la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, amb banda de música establida en el territori provincial.

II. Corals federades en la Federació de Cors de la Comunitat Valenciana o en la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana i legalment constituïdes com a tals. Les corals pertanyents a una societat musical queden expressament excloses, sent únicament destinatàries d’aquesta ajuda econòmica aquelles que siguen independents d’una societat musical.

III. Orquestres de pols i pua federades en la Federació d’Orquestres de Pols i Pua de la Comunitat Valenciana, en la Federació de Cultura Tradicional Valenciana Novella o en la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana.

IV. Grups de tabal i dolçaina federats en la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters, en la Federació de Cultura Tradicional Valenciana Novella o en la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana.

V. Grups de dansa i rondalla federats en la federació de Cultura Tradicional Valenciana Novella o en la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana.

Documentació

Descarrega l’anunci de la convocatòria. [PDF]

Descarrega el decret de modificació d’errades. [PDF]

Descarrega el BOP amb la correcció d’errades. [PDF]

Compartir:

Últimas noticias

Categorías