Search
Close this search box.

Convocat el I Concurs Nacional de Composició de Pasdobles “Villa de Redován”

L’Excm. Ajuntament de Redován, juntament amb la col·laboració de la Unión Musical de Redován, convoca el I Concurs Nacional de Composició de Pasdobles “Villa de Redován”, amb la finalitat de fomentar la cultura en el municipi i aquest tipus de composicions, i donar a conèixer a nous compositors i les seues creacions.

Podran participar en el concurs els compositors espanyols i estrangers residents a Espanya que així ho desitgen. No podrà presentar-se al concurs cap component de l’organització.

Sobre les composicions

Les composicions hauran de ser pasdobles originals i inèdits, entenent-se com a tals aquells de nova creació, que no siguen còpia, modificació o versió d’uns altres ja existents, i que no hagen sigut difosos per cap mitjà de comunicació, ni editats per cap segell discogràfic ni editorial. Tampoc podran haver sigut interpretats per cap banda o orquestra. No es podrà divulgar o presentar abans del dia de la celebració del concert de la final del concurs. A més, hauran d’acollir-se a la plantilla per a la banda de música que es detalla en l’ANNEX II.

Les partitures es presentaran en format informàtic perfectament llegible i maquetat o manuscrites, sent imprescindible en aquest cas un grafisme clar, escrit en tinta negra sense esmenes ni ratllades, i s’enviaran per triplicat en grandària A4 i una sola còpia del material individual (particelles) de l’obra corresponent de cadascun dels instruments de la plantilla. S’adjuntarà també un CD amb la partitura i particelles en format PDF i l’àudio de la composició en so MIDI, MP3, o en qualsevol format d’àudio.

Inscripció

La inscripció per a participar en la convocatòria haurà de dirigir-se a l’Ajuntament de Redován, situat en la Plaça de l’Ajuntament nº 1, de dilluns a divendres de 09:00 h. a 14:00 h., o en la forma i llocs indicats en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, acompanyant-se de la següent documentació:

– Fotocòpia del DNI.
– Fotocòpia del DNI del menor i del representant legal, si escau, per ambdues cares.
– Instància de participació i Declaració Responsable d’estar al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. ANNEX I

El lliurament de les obres, sempre sense remitent, es realitzarà en el Registre General de l’Excm. Ajuntament de Redován o en la forma i llocs indicats en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques en el termini establit, a la següent adreça:

I Concurso Nacional de Composición de Pasodobles “Villa de Redován”.
Ayuntamiento de Redován.
Plaza del Ayuntamiento, 1.
CP: 03370. Redován, Alicante.

La recepció de les obres finalitzarà el dia 15 de juny de 2018 a les 14:00h. Solament es podrà presentar una composició per autor.

Premis

Els premis que es lliuraran seran els següents:

– 1r Premi: 1000€ i diploma. El pasdoble que quede en primer lloc serà titulat amb el nom de la Reina de les Festes Patronals de Redován corresponent al mateix any.
– 2n Premi: 500€ i diploma.
– 3r Premi: diploma.
– 4t Premi: diploma.
– Esment especial: atorgada pels components de la Unión Musical de Redován, sota votació, al pasdoble que més els haja agradat segons el seu criteri. Aquest esment podrà coincidir o no amb la fallada del jurat.

L’import dels premis serà objecte de la retenció corresponent prevista en la normativa que regule l’IRPF.

Documentació

Descarregar les bases completes junt al full d’inscripció i l’Annex II (plantilla instrumental) i III(declaració jurada). [PDF]

Compartir:

Últimas noticias

Categorías