Search
Close this search box.

INAEM – Convocatòria subvencions ajudes a la dansa, la lírica i la música 2023

Anunici y Resolució de l’Institut Nacional d’Arts Escèniques i de la Música, per la qual es convoquen ajudes a la dansa, la lírica i la música corresponents a l’any 2023.

Finalitat, objecte i àmbit d’aplicació.
Aquesta resolució té per objecte la regulació de les ajudes a la dansa, la lírica i la música, en el marc de les competències del INAEM i d’acord amb els objectius que té encomanats, amb vista a la preservació del patrimoni coreogràfic, líric i musical i a la seua difusió en l’àmbit del territori de l’Estat i fora de les seues fronteres, afavorint especialment la comunicació cultural entre les diferents Comunitats Autònomes, la igualtat de tots els ciutadans en l’accés als serveis culturals i la creació i consolidació de nous públics.

Beneficiaris.
Podran sol·licitar aquestes ajudes les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb establiment permanent en qualsevol Estat de la Unió Europea i altres Estats associats a l’Espai Econòmic Europeu, amb plena igualtat de tracte, a excepció dels residents en els considerats paradisos fiscals.

Així mateix, podran sol·licitar aquestes ajudes les persones, entitats i agrupacions indicades en l’article 2.2 de l’Ordre CUL/2912/2010, de 10 de novembre.

Modalitats d’ajuda

A. Ajudes a la dansa.

B. Ajudes a la lírica i la música.

Més informació en: Anunci y bases.

A partir del 3 de març tindran disponible el tràmit en el següent enllaç.

Compartir:

Últimas noticias

Categorías