Search
Close this search box.

L’Institut Valencià de la Joventut publica la convocatòria del programa d’oferta concertada en les modalidadades Viu l’Hivern i Viu l’Estiu per als anys 2019 i 2020

L’Institut Valencià de la Joventut posa a la disposició dels diferents col·lectius la Xarxa Valenciana d’Albergs Juvenils, residències juvenils i campaments per a potenciar l’exercici d’activitats d’oci educatiu i facilitar l’accés de tots els joves.

Per a això ha creat dues modalitats que comprenen diverses époques de l’any:

– Modalitat Viu l’Hivern:

a) del 8 d’abril al 31 de maig de 2019, i
b) del 9 de setembre de 2019 al 31 de maig de 2020.

– Modalitat Viu l’Estiu:

a) De l’1 de juny al 8 de setembre de 2019.

Podran sol·licitar l’ús de les instal·lacions objecte de la present convocatòria les associacions juvenils, els grups escolars de Primària, Secundària, Batxillerat, cicles formatius, universitats, ajuntaments, clubs esportius i altres entitats públiques o privades, i també els grups de joves que organitzen activitats d’oci educatiu.

El nombre de places sol·licitades no podrà ser inferior a 15. Els participants, exclosos els monitors, tindran edats compreses entre els 7 i els 30 anys al començament de l’estada. En el cas de grups amb persones amb diversitat funcional, el límit d’edat es podrà incrementar fins als 35 anys.

Serveis que s’ofereixen

Instal·lacions tipus albergue:

a) Allotjament en habitacions compartides, amb llençols
b) Parament de menjador col·lectiu
c) Servei d’alimentació en pensió completa
d) Servei de socorrisme en els albergs que disposen de piscina i en els períodes d’obertura de la mateixa
e) Segur de responsabilitat civil i d’accidents

Instal·lacions tipus campament:

a) Allotjament en tendes o cabanyes: inclou matalassos i material divers d’acampada
b) Parament de menjador col·lectiu
c) Servei d’alimentació en pensió completa
d) Servei de socorrisme en els campaments que disposen de piscina i en els períodes d’obertura de la mateixa
e) Segur de responsabilitat civil i d’accidents

Períodes oferits

En l’annex IX s’indiquen les dates concretes dels períodes que s’ofereixen per a cada modalitat.

Sol·licituds

Les sol·licituds es formalitzaran en un imprés normalitzat, l’annex III, Sol·licitud programa Oferta Concertada.

Les sol·licituds es presentaran en el Registre Electrònic de l’IVAJ, a partir de l’endemà de la publicació de la present resolució en el DOGV i fins a un mes abans del començament de cada estada..

Oferta Concertada VIU L’ESTIU: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=214&versi-on=amp
Oferta Concertada VIU L’HIVERN: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19096&version=amp

Documentació

Descarrega la convocatòria, el full de sol·licitud i els annexos. [PDF]

Compartir:

Últimas noticias

Categorías