L’Ajuntament de València aprova la convocatòria de subvencions per a fomentar projectes que donen suport a la igualtat del col·lectiu LGTBI

L’Excel·lentíssim Ajuntament de València publica l’Anunci sobre extracte de l’acord de la Junta de Govern Local pel qual s’aprova la convocatòria de subvencions per a associacions i entitats sense ànim de lucre per a projectes que fomenten la igualtat de les persones LGTBI, any 2022.

La finalitat d’aquesta convocatòria és impulsar la cooperació entre la iniciativa social i l’administració local, per a optimitzar els recursos existents, coordinar i complementar les actuacions municipals que es desenvolupen des de la Regidoría d’Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI, i impulsar i donar suport a les actuacions del moviment associatiu que fomente la igualtat de les persones LGTBI en tots els àmbits de la vida i lluite contra tota discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar.

Termini de presentació de sol·licituds:

Un mes des del dia següent de la publicació de la convocatòria en el BOP.

Bases de la convocatòria disponibles en: https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/614621

Compartir:

Últimas noticias

Feliç Dia del Voluntariat!

Més de 200.000 voluntàries i voluntaris donen vida a les nostres societats musicals. Una passió centenària, una generositat que es

Categorías