Search
Close this search box.

Oberta la convocatòria de la concessió de subvencions destinades a finançar obres de remodelació i construcció de locals socials de les societats musicals de la Comunitat Valenciana en 2022

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport publica la resolució de la concessió de subvencions destinades a finançar la remodelació i construcció de locals socials de les societats musicals de la Comunitat Valenciana en 2022.

Forma i terminide presentació de sol·licituds:

Les sol·licituds es formularan mitjançant l’imprés normalitzat que s’adjunta a aquesta convocatòria com a annex I i es dirigiran a la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

La presentació de sol·licituds i restant documentació es realitzarà per mitjans electrònics a través dels següents enllaços:

Modalitat de Remodelació

Modalitat de Construcció

El termini de presentació de les sol·licituds serà d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Adjuntem publicació:DOGV-Resolució convocatòria remodelació i construcció de locals

Compartir:

Últimas noticias

Categorías