Search
Close this search box.

OBERTA LA CONVOCATÒRIA DEL 46 CERTAMEN DE BANDES DE MÚSICA DE L’EXCEL·LENTÍSSIMA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Finalitat

Fomentar, protegir i difondre aquest tipus de música i afavorir la competència entre les societats musicals participants per a fomentar l’estudi i la cerca de l’excel·lència en la interpretació musical.

Participants y requisits

Secció Primera: Comprendrà aquelles bandes que es presenten al Certamen amb una quantitat d’integrants que no supere les 90 places.
Secció Segona: Comprendrà aquelles bandes que es presenten al Certamen amb una quantitat d’integrants que no supere les 70 places.
Secció Tercera: Comprendrà aquelles bandes que es presenten al Certamen amb una quantitat d’integrants que no supere les 50 places.
Secció Quarta: Comprendrà aquelles bandes que es presenten al Certamen amb una quantitat d’integrants que no supere les 40 places.

Dret d’inscripció: Es podran inscriure les bandes de música amb una plantilla il·limitada d’integrants federats pertanyents a les bandes de música.

Reforços

En les bandes participants no podran figurar més de cinc reforços aliens a la banda, i aquests no podran participar en cap altra banda inscrita en la mateixa secció.

Forma d’inscripció

Les sol·licituds de participació, dirigides al president de la Diputació, es presentaran en tot cas per un representant legal de l’entitat, en la Seu Electrònica de la Diputació de València (www.sede.dival.es), en la carpeta ciutadana.

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a partir de l’endemà a la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOP.

Nombre màxim de bandes per secció

Primera: 3 bandes
Segona: 3 bandes
Tercera: 4 bandes
Quarta: 4 bandes

Dates de celebració

El Certamen se celebrarà els dies 6 i 7 de maig de 2023, a l’auditori Antonio Cabeza de Paterna.

Proves

S’ha establit una obra obligada per a cadascuna de les seccions Primera, Segona, Tercera i Quarta, que són:
Les obres obligades seran les següents:

• «Glosses II», de Amando Blanquer Ponsoda: Secció Primera.
• «Dances Valencianes» I. «Ball dels bastonets» II. «Jota Valenciana», de Bernardo Adam Ferrero: Secció Segona.
• «El camino del Santo Grial», de Eduardo Nogueroles: Secció Tercera.
• «La València daurada, Episodi simfònic», de Omar Sala: Sección Quarta.

Les composicions de lliure elecció tindran una duració mínima i màxima que serà la següent:

Secció Primera: mínim 16, màxim 24 minuts (+/- 2 minuts).

Secció Segona: mínim 12, màximo 20 minuts (+/- 2 minuts).

Secció Tercera: mínim 8, màxim 16 minuts (+/- 2 minuts).

Secció Quarta: mínim 6, màxim 14 minuts (+/- 2 minuts).

Les partitures de les obres obligades seran facilitades per l’organització i podran ser recollides per les societats musicals participants en el Servei de Cultura de la Diputació.

Les bandes, participants hauran de comunicar a l’organització del Certamen el nom de l’obra de lliure elecció, en la sol·licitud de participació. En cas que la societat musical decidira interpretar una obra diferent, haurà de comunicar-ho expressament abans del 31 de març de 2023.

Compartir:

Últimas noticias

XI Festival Música i Família

Divendres que ve 31 de maig arriba a Cocentaina l’esperat Festival “Música i Família”, organitzat per la FSMCV, la Diputació

Categorías