Search
Close this search box.

Pròxima publicació de la convocatòria de les Ajudes adquisició i millora instruments musicals de CulturArts

València, 9 de setembre de 2016

D’ací a poc temps, dins del mes de setembre, està previst que isca publicada la convocatòria per a les “Ajudes adquisició i millora instruments musicals“ de CulturArts Generalitat. És important estar atents, ja que des de la seua publicació es tindran solament 15 dies naturals per a la presentació de sol·licituds. La dotació serà similar a la d’anys anteriors, amb un import global màxim de 215.000 euros.

A destacar que les ajudes cobriran el 50% del finançament de l’adquisició d’instruments musicals i l’import màxim de les ajudes no serà superior a 10.000 euros.

CulturArts Generalitat convocarà pròximament, per a l’exercici 2016, les subvencions destinades a l’adquisició i reposició d’instruments musicals amb la finalitat de millorar la seua dotació i afavorir la seua reposició en l’àmbit de les associacions musicals sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana, amb l’objecte de contribuir a millorar l’oferta musical i la formació de qualitat dels músics valencians.

Les subvencions contribuiran al finançament parcial de l’adquisició i reposició d’instruments musicals, fins al màxim del cinquanta per cent (50%), sense explicar l’import de l’Impost sobre el Valor Afegit aplicable, de les despeses subvencionables. I, en cap cas, en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o altres recursos, podran comportar que superen el cost de l’adquisició subvencionada.

Els sol·licitants hauran de justificar i disposar dels recursos corresponents al 50% de l’adquisició que es pretén realitzar. Les ajudes per a l’adquisició i millora instruments musicals tindran un import global màxim de 215.000 €. L’import màxim de qualsevol de les ajudes, no serà superior a 10.000 €, sense explicar l’import de l’Impost sobre el Valor Afegit aplicable, de conformitat amb el màxim establit.

Queden exclosos d’aquesta convocatòria els següents suposats:

  1. 1. Aquelles adquisicions que no oferisquen o comprometen amb recursos propis o diferents dels quals s’ofereixen en aquesta convocatòria, un percentatge mínim del cinquanta per cent (50%) del pressupost de les despeses previstes per a aquestes.
  2. Adquisició d’accessoris, que no formen part de l’instrument sol·licitat, excepte en el supòsit dels instruments de percussió.

Presentació de les sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals a explicar des de l’endemà al de la publicació de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Tant en la Web de la FSMCV com en les seues diferents xarxes socials, donarem a conéixer i compartirem la convocatòria quan es publique oficialment al DOCV.

Compartir:

Últimas noticias

Categorías