Publicació de la Resolució de la subvenció per a conservatoris o centres privats autoritzats d’Ensenyaments de Música o Dansa de la Comunitat Valenciana

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport publica la Resolució de 25 d’octubre de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, aprova la concessió de les subvencions destinades a les corporacions locals i entitats sense ànim e lucre que mantenen conservatoris o centres privats autoritzats d’ensenyaments elementals o professionals de música o de dansa de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2021, a les entitats relacionades en els annexos I, II, III i IV de la següent resolució:

Resolució de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

Forma i termini de presentació de la justificació:

El procediment de justificació es realitzarà exclusivament per mitjans electrònics en la plataforma de tramitació de la GVA d’acord amb els models dels disponibles en els enllaços següents:

Justificació:- Annexos Conservatoris Municipals

Justificació:- Annexos Centres Privats Autoritzats

Lloc web on presentar la justificació:

Justificació.- Aportació dels annexos i Documentació

El termini de presentació de la justificació és del 28 d’octubre a l’11 de novembre de 2021.

Per a realitzar la tramitació electrònica la persona que sol·licita pot usar qualsevol dels certificats admesos per la seu electrònica de la Generalitat.

Compartir:

Últimas noticias

Categorías