Search
Close this search box.

RESOLUCIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE REMODELACIÓ I CONSTRUCCIÓ DE LOCALS SOCIALS DE LES SOCIETATS MUSICALS.

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport publica la RESOLUCIÓ per la qual es concedeixen subvencions destinades a finançar obres de remodelació i construcció de locals socials de les societats musicals de la Comunitat Valenciana en 2023.

  1. Els qui resulten beneficiària i beneficiaris d’aquestes subvencions no hauran d’acceptar-les expressament i podran iniciar l’execució de les obres previstes immediatament després de produir-se la publicació d’aquesta resolució, si no ho hagueren fet amb anterioritat; hauran de complir totes les obligacions que els corresponen d’acord amb el que s’estableix en les bases reguladores citades i en la legislació general sobre subvencions.
  2. El tràmit de pagament d’aquestes subvencions s’iniciarà una vegada que els beneficiaris de les mateixes justifiquen l’execució de les obres per a les quals es va sol·licitar l’ajuda. La documentació que ha d’integrar el compte justificatiu a presentar és la indicada en la base 9 de les bases
    reguladores. El formulari de justificació (annex II) està disponible en les URL: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15734 i https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21874 per a les modalitats de remodelació i construcció, respectivament.
  3. El termini per a presentar la documentació o compte justificatiu de l’execució de les obres subvencionades finalitza el 10 de novembre de 2023.
  4. El compte justificatiu es presentarà per mitjans electrònics a
    través de la següent URL: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18542.

Compartir:

Últimas noticias

Categorías