Search
Close this search box.

RESOLUCIÓ SUBVENCIONS DESTINADES A ESCOLES D’ENSENYAMENT NO FORMAL DE MÚSICA

RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2023, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es concedeixen subvencions destinades a escoles que imparteixen ensenyament no formal de música dependents d’entitats locals o d’entitats privades de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2023.

El termini per a presentar la justificació de la subvenció serà del 3 al 14 de juliol de 2023. L’incompliment de l’esmentat termini determinarà la pèrdua de la subvenció concedida i, si és el cas, el reintegrament de les quantitats indegudament percebudes.

Compartir:

Últimas noticias

Categorías