Search
Close this search box.

Resolució de la Campanya “Orquestres i ensembles simfònics en municipis de la província d’Alacant 2019”

El Butlletí Oficial de la Província d’Alacant recull hui 24 de juliol la resolució per la qual es concedeixen subvencions a ajuntaments de la província dins de la campanya dirigida a orquestres i ensembles simfònics d’aquest territori per a l’anualitat 2019.

La Diputació ha conclòs concedir fins a 27 subvencions a favor dels ajuntaments citats en el document de resolució per a la interpretació dels concerts a càrrec de les orquestres o ensembles, pels imports i en els percentatges respecte a la despesa prevista que s’indiquen.

La percepció de la subvenció està condicionada a la prèvia i deguda justificació de les actuacions subvencionades per part dels ajuntaments beneficiaris, havent d’ajustar-se per a això al que es disposa en la Base Huitena que regeixen la convocatòria, tenint en compte que els pagaments efectuats o el reconeixement de les corresponents obligacions hauran d’ascendir, com a mínim, a l’import de la despesa prevista.

En el cas que l’import de les despeses finalment justificades fóra inferior a l’inicialment previst, la quantia de l’ajuda a abonar es minorarà proporcionalment en funció del percentatge aprovat en aquest acord sobre el cost finalment justificat de les activitats objecte de subvenció, segons el que es disposa en la Base Novena de les quals regeixen la convocatòria de què es tracta.

Consulte el llistat complet en el document adjunt al final d’aquesta notícia.

Documentació

Descarrega la resolució de la convocatòria. [PDF]

Compartir:

Últimas noticias

XI Festival Música i Família

Divendres que ve 31 de maig arriba a Cocentaina l’esperat Festival “Música i Família”, organitzat per la FSMCV, la Diputació

Categorías