Search
Close this search box.

Resolució subvencions destinades a escoles de música dependents de corporacions locals o d’entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana 2019

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, mitjançant la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, ha fet pública la resolució per la qual es concedeixen subvencions destinades a escoles de música i escoles de música i dansa dependents de corporacions locals o d’entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2019.

El termini per a presentar la justificació de la subvenció serà des del 2 fins al 20 de setembre de 2019. L’incompliment de l’esmentat termini determinarà la pèrdua de la subvenció concedida i, si és el cas, el reintegrament de les quantitats indegudament percebudes.

La justificació es realitzarà exclusivament per mitjans electrònics en la plataforma de tramitació de la GVA. El punt d’accés a la tramitació electrònica és la seu electrònica de la Generalitat, accessible en el lloc web https://sede.gva.es. Aquest tràmit també estarà disponible en l’enllaç següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18330.

Consulta la relació de subvencions aprovades i denegades en els annexos de la resolució.

Documentació

Descarrega la resolució i els annexos. [PDF]

Compartir:

Últimas noticias

Categorías