Informació sobre la última normativa en altes, canvis i baixes en escoles de música