Informació sobre la última normativa en altes, canvis i baixes en escoles de música

Adjuntem informació sobre les altes, canvis i baixes en les escoles de música.