Search
Close this search box.

“Bankia escolta València” llança les bases del II Cicle de concerts Bankia d’Orquestres de la Comunitat Valenciana

Bankia ha fet públiques les bases de la segona edició del Cicle de concerts Bankia d’Orquestres de la Comunitat Valenciana, que comptarà un any més amb la col·laboració de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) i l’Institut Valencià de Cultura. Aquesta iniciativa s’engloba dins de la campanya “Bankia Escolta València” que l’entitat desenvolupa a la Comunitat Valenciana per a la promoció de l’activitat musical.

Podran participar en el cicle les orquestres que van ser seleccionades i que van participar en les edicions del Concurs d’Orquestres Bankia de 2017, 2018 i/o 2019.

L’organització podrà convidar a participar en aquest programa a quatre orquestres que es comprometen a participar en el IV Concurs Bankia d’Orquestres en el 2020 i formalitzen la seua inscripció en el període establit per a això.

Les orquestres participants hauran d’organitzar un concert en una data compresa entre el 22 d’abril i el 31 de desembre de 2019. Rebran per això una ajuda econòmica de 1.500 euros cadascuna.

Per a acollir-se a aquest cicle de concerts, els/les representants legals de cada orquestra hauran d’aportar abans del 7 d’abril de 2019 en la plataforma de gestió de FSMCV la següent documentació:

  1. Escrit on sol·liciten formalment la inclusió en el Segon Cicle de Concerts Bankia d’Orquestres de la Comunitat Valenciana.
  2. La data i lloc de realització del concert.
  3. Programa de concert i estimació del nombre de músics que formaran part de la plantilla de l’orquestra.
  4. Nombre de compte corrent d’una oficina Bankia on desitgen rebre la col·laboració econòmica.

Amb posterioritat a la realització del concert, les Societats Musicals de les orquestres participants aportaran mitjançant la plataforma de gestió de la FSMCV un certificat del Secretari/a de la Societat Musical amb el Vistiplau del President/a en el qual s’acredite l’organització del concert conformement a les bases que s’enllacen al final d’aquesta notícia. De la mateixa manera, s’aportarà un certificat del President/a comarcal de la FSMCV de la comarca a la qual pertanga cada Societat Musical en els mateixos termes. També serà necessari emplenar una enquesta que serà remesa a les Societats Musicals participants per correu electrònic, juntament amb els models de certificat.

Consulte les bases completes a continuació.

Documentació

Descarregar bases completes del cicle. [PDF]

Compartir:

Últimas noticias

Categorías