Search
Close this search box.

L’Agrupació Artístic Musical Carròs llança un Concurs per a renovar el seu nou logotip

Font d’en Carròs, 25 de maig de 2016

L’AAM Carròs llança el Concurs per a renovar el seu nou logotip amb la finalitat d’adaptar-nos als temps i com a mostra de la maduresa de la nostra Agrupació que porta quasi tres dècades a l’esquena.

El premi al millor logotip té una gratificació econòmica de 300 euros i la data de termini de presentació dels treballs acaba el 30 de setembre del 2016.

L’Agrupació Artístic Musical Carròs de la Font d’en Carròs organitza el concurs per aconseguir un nou logotip que renove el seu símbol.

OBJECTIUS.

1. La participació de les i dels artistes del País Valencià en la creació del nou logotip que serà la imatge identificativa de l’agrupació.

2. La difusió del logotip en cada activitat realitzada per l’agrupació.

BASES PER PARTICIPAR.

1. Tindre més de 16 anys.

2. En tots els treballs ha de constar el nom de l’AAM Carròs/ Agrupació Artístic Musical Carròs.

3. Els dissenys han de ser originals i inèdits.

4.Aquests no han d’haver sigut mai premiats en un altre concurs artístic.

5. Com ha de ser el logotip?

• Element musical o instrumental.

• Modern, avantguardista i sobri.

• Integrar les lletres AAM Carròs amb el disseny ben identificades.

6. El contingut del disseny hi ha de ser exclusivament musical.

7. Els treballs en format físic o digital han de tindre les mesures en paper DIN A4.

8. La guanyadora o el guanyador del concurs, cediran a l’Agrupació Artístic Musical Carròs els drets de reproducció, distribució i comunicació pública sobre la imatge. La resta dels treballs realitzats no guanyadors es tornaran als seus respectius propietaris.

9. L’Agrupació Artístic Musical Carròs es reserva el dret d’anul·lar o declarar desert els premis en cas que el jurat considere que els projectes no reuneixen la qualitat desitjada.

10. L’Agrupació Artístic Musical Carròs es reserva el dret de desqualificar aquells projectes que incomplisquen algun punt de les bases.

11. Les dades de caràcter personal que les persones participants comuniquen a l’Agrupació Artístic Musical Carròs per participar en aquesta convocatòria seran tractades de conformitat amb el que estableix la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

12. La participació en aquest concurs significa l’acceptació de les bases íntegres d’aquest.

DOCUMENTS A PRESENTAR

1. Sobre amb les dades personals.

2. Fotocopia del DNI + telèfon personal.

3. En cas de ser físic incloure dins el disseny. En cas de ser digital enviar al correu

aamcarros@gmail.com amb format .png.

BASES

Concurs del Disseny del Nou Logotip de L’Agrupació Artístic Musical Carròs

LLOC DE PRESENTACIÓ DEL TREBALL.

Agrupació Artístic-Musical Carròs.

Plaça de l’Ajuntament, 4

46717 LA FONT D’EN CARRÒS (VALÈNCIA)

SISTEMA DE VOTACIÓ.

1. La valoració dels treballs correspondrà al Jurat que estarà format pels membres de la junta directiva.

2. El jurat valorarà els treballs segons la seua originalitat, representativitat de la societat musical i avantguardisme.

PREMI.

1. El premi està dotat amb 300 €.

2. Tant els resultats, com la data de l’acte oficial del lliurament dels premis faran públics a la web de l’Ajuntament

www.lafontdencarros.es

TERMINIS DEL CONCURS.

-Presentació de les obres.

Des de la data de llançament fins al 30 de setembre.

Deliberació Del 14 al 21 d’octubre.

CONSULTA.

Per a qualsevol dubte i/o incidència al respecte el Concurs, podeu fer-la arribar al

correu aamcarros@gmail.com o al número 691787043

 

Compartir:

Últimas noticias

Categorías