La Societat Musical ‘Nova Artístisca d’Anna’ busca Director per a la seua entitat