Search
Close this search box.

Inscripcions obertes per al IX Concurs de Música de Cambra d’Alzira

La capital de la Ribera Alta acollirà el IX Concurs de Música de Cambra d’Alzira el pròxim 24 de febrer de 2018 a la Casa de la Cultura de la localitat. La cita ha sigut organitzada per la Falla El Mercat i l’Ajuntament d’Alzira, en col·laboració amb la Societat Musical d’Alzira.

Participants

Podran participar en aquest concurs els intèrprets que no hagen complit encara els 30 anys d’edat el dia en què finalitze el concurs, amb una mitjana d’edat del grup màxima de 27 anys. Els conjunts hauran d’estar formats per un mínim de 2 components i un màxim de 5. Cap component del grup podrà formar part d’un altre grup participant.

Inscripció

Els concursants hauran d’abonar la quantitat de 60€ en concepte de drets d’inscripció per grup participant. El pagament s’efectuarà, lliure de despeses per al Concurs, mitjançant transferència bancària a la Falla El Mercat d’Alzira (Bankia: ES68 2038 6013 9160 0010 4993). El pagament de la inscripció és condició indispensable per a participar al concurs. La còpia de l’ingrés haurà de reflectir clarament el nom del participant. No es reemborsaran els drets en cap cas. El butlletí d’inscripció, completament emplenat, i que s’adjunta al final d’aquesta notícia, haurà d’anar acompanyat de:

1. Currículum i foto del grup (digital).
2. Fotocòpia del DNI o NIE (si escau) de cadascun dels components del grup.
3. Fotocòpia de l’ingrés dels drets d’inscripció.

Es remetrà a:

IX Concurs de Música de Cambra d’Alzira
Correu electrònic: concursocamaraalzira@gmail.com

El termini d’inscripció finalitzarà a les 24 hores del dia 18 de febrer de 2018.

El butlletí d’inscripció haurà d’enviar-se per correu electrònic. Es prendrà coma data de recepció la que indique el mateix correu. Les sol·licituds que no adjunten tota la documentació o les inscripcions rebudes fora de termini no seran admeses al concurs. Una vegada tancat el termini, l’organització comunicarà a cada concursant l’acceptació oficial de la seua inscripció o, si escau, els motius pels quals és rebutjada.

Repertori i proves

El concurs constarà de dues proves: eliminatòria i final.

En realitzar la inscripció, cada concursant enviarà un programa amb obres o fragments que hauran de ser, almenys, de dos compositors diferents. El concursant especificarà la durada del repertori, els seus moviments i data de composició. No es podrà canviar el repertori una vegada siga acceptat per la secretaria del concurs.

Abans de l’inici de les proves el concursant haurà de facilitar a la secretaria del jurat 3 còpies de totes les partitures o guions (no particellas) que interpretarà. En el moment de participar al concurs, el jurat podrà sol·licitar que el concursant acredite la seua identitat. La secretaria del concurs podrà modificar l’ordre solament en casos excepcionals i suficientment justificats. Les audicions seran de caràcter públic amb entrada lliure i controlada en la sala.

Prova Eliminatòria (dissabte 24 de febrer de 2018 a les 9:30h): Constarà d’un màxim de 20 minuts de durada, en la qual el concursant interpretarà únicament una obra o fragments d’un mateix autor. En finalitzar totes les interpretacions el jurat anunciarà públicament els grups seleccionats per a la fase final de l’endemà, que s’estableix en un màxim de 3.

Prova Final (dissabte 24 de febrer de 2018 a les 18:30h): Els grups seleccionats realitzaran la seua actuació en el mateix ordre que en la jornada anterior. Cada grup finalista interpretarà dues obres o fragments d’autors diferents amb una durada màxima de 25 minuts. Es podrà repetir l’obra de la fase eliminatòria. La prova final serà un Concert públic.

Premis

Els premis seran els següents:

Primer premi

Diploma i Realització d’un concert el dia 2 de juny de 2018 patrocinat per l’Excm. Ajuntament d’Alzira amb un caché de 1500€.

Finalistes

Diploma i 300€ a cadascun dels tres grups finalistes patrocinat per l’Excm. Ajuntament d’Alzira, la Falla El Mercat i la Societat Musical d’Alzira.

Premi del Públic

100€. Els assistents a la Prova Final determinaran mitjançant votació el Premi del Públic.

Els premis estaran sotmesos a la retenció corresponent segons la llei vigent.

El grup guanyador del primer Premi es compromet a realitzar l’actuació en què consisteix el premi en la data indicada en els premis. L’organització del concurs podrà modificar les dates dels concerts, realitzant-se quan les entitats patrocinadores ho consideren oportú, preferentment l’any 2018.

Els premiats hauran d’estar en l’acte de clausura i s’entendrà que renuncien al mateix en el cas de no estar presents. El grup guanyador podrà interpretar una de les obres presentades en el concurs en el moment de la fallada dels premis. Qui obtinga el primer premi no podran tornar a presentar-se en l’edició de l’any 2019.

Tots els participants rebran un certificat de participació.

Documentació

Bases del IX Concurs de Música de Cambra d’Alzira [PDF]
Full d’inscripció [Word]

Compartir:

Últimas noticias

Categorías