Les bandes seleccionades per a la campanya “Bandes al Palau de la Generalitat”