Search
Close this search box.

XXVI Acadèmia Internacional de Clarinet “CLARINETÍSSIM 2018”: Curs i concurs

Com el seu propi nom indica és un esdeveniment que està dedicat al clarinet íntegrament. El seu creador i director artístic és el clarinetista Rafael Albert Soler.

Té el seu origen en 1992 a Albaida, on es va celebrar durant 18 anys ininterrompudament amb el nom de Curs Internacional de Clarinet. Durant tots aquests anys s’ha convertit en un referent nacional en el panorama clarinetístic espanyol, tant per l’alt nivell de qualitat del seu professorat de prestigi internacional –Fabrizio Meloni, Enrique Pérez, Josep Fuster, Javier Balaguer, Rafael Albert, José Luis Estellés, Emilio Ferrando, Carlos Lacruz, Juan Doménech, Joan Querol– així com de l’alumnat que ha assistit en tot aquest temps, entre els quals destaquem a eminents solistes i professors de hui dia, com Cecilio Vilar (Clar. La meua b Orq. Dels Arts), José Mª Bello (CSM La Corunya), Javier Martínez (Solista ORTVE), Francisco J. Blats (CSM Sevilla), Marí Delgado (Solista OFA Com Itàlia) , José Antonio Gómez (Clar. Baix Orq. del Liceu), Francisco J.Fernández Vicedo (CSM Granada), Moisés Sola (CPM Alacant), entre uns altres.

Instal·lacions

Totes les activitats es realitzen en el recinte de l’Ermita de Sant Vicent Ferrer del s.XVIII , la qual compta amb una zona de residència on s’allotgen els estudiants i una altra d’aules on s’imparteixen les classes.

La residència disposa d’habitacions individuals, dobles i col·lectives. Es troba enclavada dins del paratge natural de la Serra d’Agullent i es complementa amb les instal·lacions del Poliesportiu Municipal situades a escassos metres amb piscines i camps d’esport.

Professorat

Rafa Albert

Josep Fuster

Enrique Pérez

Carlos Lacruz

Edu Raimundo

José Franch

Emilio Ferrando

Temàtica i orientació del curs

Dirigit a millorar el rendiment de l’estudi del clarinet i a l’adquisició de noves tècniques d’execució i d’interpretació: Iniciació i desenvolupament en la tècnica de les funcions dels dits, cos respiració, embocadura, legato, staccato, flexibilitat.

Iniciació i desenvolupament en l’art de la interpretació d’una partitura:

– Perfeccionament de la interpretació d’obres proposades per l’alumne, podent demostrar els coneixements adquirits tocant en les audicions que es programen, sempre que el professor ho considere oportú i la dinàmica del curs ho permeta.

– Iniciació i desenvolupament en el coneixement del diferent repertori orquestral escrit per als diferents tipus de clarinet.

Horaris

Els horaris de classe serà en horari de matí i vesprada, i s’especificaran el primer dia del curs. Les classes seran individuals i col·lectives, es realitzaran pràctiques en ensemble, en un ambient agradable de companyia entre els professors i alumnes.

Tots els alumnes del curs de clarinet rebran un mínim de 3 classes individuals, de 45 a 60 minuts, depenent del nivell de l’alumne.

Tots els objectius seran adequats i modelats al nivell de l’alumne. És indispensable que els alumnes porten al curs les partitures de les obres que es van a estudiar, no sent necessari un nombre determinat d’elles. A més l’alumne de clarinet haurà d’anar proveït del seu propi faristol i també dels diferents clarinets i filtres que disposen per poder treballar en grup.

V Concurs d’obres de clarinet sol

Únicament podran participar els alumnes matriculats com a actius en el curs 2018. Es realitzarà durant els dies del curs.

Els alumnes han d’interpretar 2 obres per a clarinet sol: 1 obra obligada i una de lliure elecció que no excedisca de 8 minuts de durada.

L’obra obligada serà una peça a triar entre Xiquets i xiquetes, Invenció, Vertigen o Arrels, pertanyents a Peixos per a clarinet sol de Rafael Albert Soler (Editorial Musicvall, Edicions Musicals C.B. Tel/Fax:962823819 – e-mail: musicvall@musicvall.comhttp://www.musicvall.com/ca/)

Premis

Diploma acreditatiu i diferents premis (fins a un màxim de 5) amb regal de material per al clarinet: filtres, barrilets, canyes, abraçadores, partitures, etc. dels nostres sponsors col·laboradors.

Matricules

Alumnes de tercer cicle de grau professional, grau superior i postgrau

OPCIÓ A-PREU 530 € Inclou 4 Classes individuals (l’alumne podrà triar 3 classes amb professors diferents i l’organització adjudicarà la 4a classe amb un altre professor) + Classes de Conjunt de Clarinets + Classes de Repertori Orquestral + PC + Allotjament

OPCIÓ B-PREU 440 € Inclou 3 Classes Individuals (l’alumne podrà triar 2 classes amb professors diferents i l’organització + adjudicarà la 3a classe amb un altre professor) + Classes de Conjunt de Clarinets + Classes de Repertori Orquestral + PC + Allotjament

OPCIÓ C-PREU 370 € Inclou 3 Classes Individuals (l’alumne podrà triar 2 classes amb professors diferents i l’organització + adjudicarà la 3a classe amb un altre professor) + Classes de Conjunt de Clarinets + Classes de Repertori Orquestral + MP

OPCIÓ D-PREU 370 € Inclou Solament 4 Classes Individuals (l’alumne podrà triar 3 classes amb professors diferents i l’organització + adjudicarà la 4a classe amb un altre professor) + Classes de Conjunt de Clarinets + Classes de Repertori Orquestral

OPCIÓ I-PREU 280 € Inclou Solament 3 Classes Individuals (l’alumne podrà triar 2 classes amb professors diferents i l’organització + adjudicarà la 3a classe amb un altre professor) + Classes de Conjunt de Clarinets + Classes de Repertori Orquestral

Alumnes de grau elemental, primer cicle i segon cicle de grau professional

OPCIÓ A-PREU 500 € Inclou 4 Classes individuals (l’alumne podrà triar 3 classes amb professors diferents i l’organització adjudicarà la 4a classe amb un altre professor) + Classes de Conjunt de Clarinets + Classes de Repertori Orquestral + PC + Allotjament

OPCIÓ B-PREU 410 € Inclou 3 Classes individuals (l’alumne podrà triar 2 classes amb professors diferents i l’organització adjudicarà la 3a classe amb un altre professor) + Classes de Conjunt de Clarinets + Classes de Repertori Orquestral + PC + Allotjament

OPCIÓ C-PREU 340 € Inclou 3 Classes individuals (l’alumne podrà triar 2 classes amb professors diferents i l’organització adjudicarà la 3a classe amb un altre professor) + Classes de Conjunt de Clarinets + Classes de Repertori Orquestral + MP

OPCIÓ D-PREU 340 € Inclou 4 Classes individuals (l’alumne podrà triar 3 classes amb professors diferents i l’organització adjudicarà la 4a classe amb un altre professor) + Classes de Conjunt de Clarinets + Classes de Repertori Orquestral

OPCIÓ I-PREU 250 € Inclou Solament 3 Classes individuals (l’alumne podrà triar 2 classes amb professors diferents i l’organització adjudicarà la 3a classe amb un altre professor) + Classes de Conjunt de Clarinets + Classes de Repertori Orquestral

PC: Inclou 4 menjars diaris (desdejuni, esmorzar, menjar i sopar). ** MP: Inclou 2 menjars diaris (esmorzar i menjar).

Alumnes Oïdors

150 €

Reserva de plaça

Es realitzarà un ingrés de 70€ alumnes de Grau Elemental i 100 € alumnes de Grau Professional, Superior i Postgrau al número de compte del Curs.

Les places són limitades i per rigorós ordre d’inscripció.

La data límit d’inscripció serà el 30 de juny per als grups que participen en el concurs i el 15 de juliol per als alumnes individuals del curs.

L’ingrés de reserva-plaça no serà reintegrat en cap cas, llevat que per causes imprevistes no es realitzara el curs programat, o per causes de força major degudament acreditades.

La resta de la matrícula del curs, així com el règim de pensió seleccionat i l’allotjament s’abonarà en metàl·lic el dia 30 de juliol a les 8:30 h abans de la presentació del curs.

Documentació a presentar

El full d’inscripció correctament emplenat amb totes les seues dades, en el format Excel, serà remés juntament amb una còpia escanejada de l’ingrés (és necessari incloure en el rebut el nom i cognoms de l’alumne) de la reserva de plaça per correu electrònic a l’adreça: clarinetissiminteracademia@gmail.com

L’alumne haurà d’aportar el primer dia del curs:

– Una fotocòpia del DNI

– Si l’alumne és menor de 18 anys, el pare/la mare o tutor haurà de signar l’autorització pertinent.

Materials

Tots els alumnes hauran de portar els seus propis llençols i cobre-coixí.

Tots els alumnes hauran d’aportar la targeta sanitària SIP, havent d’assenyalar en el full d’inscripció si l’alumne/a pateix algun tipus de malaltia o al·lèrgia a tenir en compte.

Descàrregues

Bases del concurs. [PDF]

Full d’inscripció al curs. [Word]

Full d’inscripció al concurs. [Word]

 

Més informació a http://rafclarinet.blogspot.com.es/

Compartir:

Últimas noticias

Categorías