Search
Close this search box.

Convocat el 4t Certamen de Bandes de Música “Poble de Benimaclet”

Els Clavaris del Crist 2018 de Benimaclet-València organitzen el 4t CERTAMEN de BANDES DE MÚSICA “POBLE DE BENIMACLET” que tindrà lloc el dissabte 15 de setembre de 2018 a les 22:30 hores en la Plaça de Benimaclet (València) per a la qual es presenten públicament les següents bases:

Objectius

El Certamen pretén realitzar, en un gran acte festiu, un merescut homenatge a la presència de les BANDES en les festes de les nostres ciutats i pobles i més en concret al pasdoble.

Certamen

El certamen pretén ser una GRAN FESTA MUSICAL en la qual en un ambient desenfadat, però respectuós, es gaudisca d’una gran vetlada musical dirigida exclusivament al públic assistent. Pretenem que hi haja un gran ambient musical en el qual, amb independència de l’anecdòtic dels premis (element clarament motivador), hi haja una gran germanor i companyonia entre les bandes, músics, socis i altres seguidors assistents.

Bandes participants

⁃ Pot participar qualsevol banda sent l’àmbit lògic d’aquest concurs la Ciutat de València i els seus voltants, no obstant açò està permesa la participació de qualsevol banda a nivell nacional i internacional, si les hi hagués, que pogueren estar interessades a participar.

⁃ S’estableixen un màxim de 5 bandes i en el cas que al tancament d’inscripció se superara aquest nombre es realitzaria la selecció de les cinc participants mitjançant un sorteig.

⁃ S’apel·la a la responsabilitat i prestigi musical de cada Banda inscrita per a l’assistència al Certamen havent d’avisar a l’organització al més prompte possible la no assistència per causa greu per a d’aquesta manera poder convidar a alguna de les bandes reserves que se seleccionaren en aquest sorteig.

⁃ L’ordre de participació serà el resultant en el sorteig.

⁃ El Comitè Organitzador podrà suspendre el certamen si no s’aconsegueix el nombre de tres bandes inscrites.

⁃ Les Bandes aspirants hauran d’enviar juntament amb la instància, el nom de l’agrupació, fotografia i un breu currículum de la Banda i del Director. A més les bandes participants podran aportar la documentació i el material audiovisual complementari que consideren.

Plantilla

⁃ La plantilla haurà de ser constar d’un màxim de 50 components, excloent el banderer i el director.

⁃ No existeix cap tipus de control sobre aquesta plantilla.

⁃ Poden actuar més músics dels 50 anteriorment esmentats però per cadascun de més es descomptaria de la puntuació final del jurat 1 punt (sobre 120).

Premis

S’estableixen TRES PREMIS i DOS ACCÉSITS atorgats pel jurat i UN PREMI del públic.

Premi del jurat

Es valoraran tant aspectes musicals com de posada en escena avaluant: interpretació, sonoritat i formació/uniformitat a raó de un màxim 10 punts per cadascun d’aquests tres ítems (resultant una puntuació màxima de 120 punts en total). Els tres premis seran atorgats segons la màxima puntuació podent donar-se el cas que siguen compartits aquests si es coincidira. La puntuació resultant no vindrà donada per deliberació alguna sent aquesta tan sol pel recompte de la mateixa.

1r premi – val de 1000€
2n premi – val de 750€
3r premi – val de 500€

Premis atorgats per Consolat de Mar a canviar en material de la seua pròpia marca directament en la seua tenda de Benaguasil (València).

Premi del públic

Segons recompte de vots en finalitzar el concurs. Les paperetes per a poder votar es podran adquirir la mateixa nit del certamen en el lloc indicat al preu de 1€ sense cap tipus de limitació.

El premi de públic serà el 50% de la quantitat recaptada d’aquesta manera destinant el 50% per a realitzar una donació a una reconeguda ONG del Barri de Benimaclet.

Tant els premis de jurat com del públic podran recaure en una mateixa Banda de Música.

Jurat

⁃ El jurat estarà compost per tres directors i/o compositors de banda.

⁃ El tribunal participa altruistamente no percebent quantitat econòmica alguna. El secretari corresponent, sense veu ni vot, serà un Clavari designat per a tal funció.

Fase d’inscripció

Les bandes que estiguen interessades hauran de remetre la sol·licitud d’inscripció abans de l’1 de juliol de 2018 al mail certamen_benimaclet@hotmail.com.

El dijous 5 de juliol a les 20:00 hores en la Llar Cultural de Benimaclet (carrer els Santos) es realitzarà, en un acte públic, el sorteig per a determinar que bandes participaran definitivament en el Certamen – en el cas de superar-se les cinc bandes – així com l’ordre de participació.

Desenvolupament del Certamen

⁃ Les cinc bandes de música participants hauran d’acudir puntualment pels seus propis mitjans a la intersecció dels carrers Mistral-Murta de la Ciutat de València des d’on la qual, i fins a la plaça de Benimaclet, s’interpretarà el PASDOBLE DE DESFILADA de lliure elecció i no puntuable. Una vegada arribada enfront de la tribuna del jurat, en formació de carrer i després de finalitzar aquest pasdoble s’interpretarà PASDOBLE OBLIGAT CLÀSSIC i PASDOBLE LLIURE. Peces que si seran avaluades.

⁃ El pasdoble clàssic d’obligada interpretació serà Del Perelló a Catarroja , del mestre José Serrano i el pasdoble lliure serà triat segons el criteri de cada banda participant.

⁃ Amb la finalitat de garantir la varietat musical del Certamen, cap peça lliure podrà ser interpretada per més d’una Banda pel que si dues o més Bandes coincidiren es determinarà per l’ordre d’inscripció quina banda la interpretarà, la qual cosa serà comunicat al mateix temps que la resolució d’acceptació de participació de la banda.

⁃ És responsabilitat de cada Banda de Música participant l’adquisició legal de les peces a interpretar lliurement així com qualsevol dret d’autor derivat de les possibles còpies d’aquestes.

Lliurament de premis

Després del breu espectacle posterior al certamen es procedirà a la lectura tant de la FALLADA DEL JURAT com del PREMI DEL PÚBLIC. Aquesta deliberació serà inapel·lable podent en aqueix mateix instant consultar les actes del jurat pel president/directiu i director/a de cada banda participant que ho desitge.

Documentació

Descarregar les bases del Certamen i el formulari d’inscripció. [DOC]

Compartir:

Últimas noticias

Categorías