Search
Close this search box.

L’Ajuntament de València aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la contractació d’agrupacions musicals per part de les comissions falleres 2019

L’Ajuntament de València ha aprovat la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la contractació d’agrupacions musicals per part de les comissions de falla amb motiu de les festes falleres de 2019.

El termini de presentació de les sol·licituds d’ajuda econòmica per contractació d’agrupacions musicals finalitzarà el 23 de maig de 2019.

Podran sol·licitar aquestes ajudes les comissions de falla de la ciutat de València que compten amb capacitat jurídica per a això i estiguen inscrites en la Junta Central Fallera. Les comissions sol·licitants hauran d’estar inscrites en el Registre d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament de València, abans de la publicació en el BOP d’aquesta convocatòria, comprovant-se d’ofici el compliment d’aquest requisit pel Servei de Cultura Festiva.

L’import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, supere el cost de l’activitat subvencionada. La quantia subvencionable en cap cas superarà la quantia sol·licitada ni el 75% de les factures presentades corresponents a les actuacions.

Documentació

Descarrega l’anunci de la convocatòria. [PDF]

Compartir:

Últimas noticias

Categorías