Search
Close this search box.

Concurs extraordinari de composició de pasdobles convocat pel Centre Musical Puig Campana de Finestrat

Amb motiu del 50é aniversari de la refundació del Centre Musical Puig Campana de Finestrat, aquesta entitat musical, amb el patrocini de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Finestrat, convoca el “Concurs de Composició de Pasdobles Finestrat 2019”.

El concurs té caràcter extraordinari i en ell podran participar tots els/les compositors/es que ho desitgen. Les composicions presentades hauran de ser originals i inèdites, i no podran haver sigut interpretades públicament amb anterioritat al dia datat del concurs. No s’admetrà cap composició que no complisca aquestos requisits.

La composició musical serà en la modalitat de pasdoble, sense text literari i instrumentat per a la plantilla que es detalla a les bases.

Els pasdobles finalistes seran interpretats pel Centre Musical Puig Campana de Finestrat, durant la primera part del concert previst per al dia 22 de febrer de 2020, a l’auditori de Finestrat (Alacant), sent el director d’aquesta banda de música, qui disposarà al seu criteri l’ordre d’interpretació de les obres seleccionades.

Admissió d’obres

El termini d’admissió es tancarà a les 14:00 hores del dia 30 d’agost de 2019, considerant-se vàlids tots aquells treballs presentats amb data d’entrada igual o anterior a la data i hora límit indicades en aquestes bases.

Premis

Només es concedirà un únic premi en metàl·lic dotat amb 1.500 € i un diploma acreditatiu. El premi podrà declarar-se desert si el jurat considera que cap de les obres presentades a concurs reuneix la qualitat necessària per a ser premiada.

Presentació de les obres

El material presentat a concurs, haurà de ser enviat per correu postal (no s’acceptarà un altre mitjà), a l’atenció del Centre Musical Puig Campana de Finestrat, i a la següent adreça:

CENTRE MUSICAL PUIG CAMPANA DE FINESTRAT
CONCURS DE COMPOSICIÓ DE PASDOBLES
Apartat de Correus Núm. 23 – FINESTRAT – 03509 (Alacant)

Els participants enviaran 4 còpies de la partitura en format A4, que es presentaran sota un lema o pseudònim, i no estaran signades ni presentaran signe algun que puga suggerir la identitat de l’autor. També aportaran un CD (o dispositiu alternatiu d’emmagatzematge) amb el guió i les parts en format PDF, a més s’inclourà un arxiu MIDI de la partitura.

Així mateix, s’adjuntarà un sobre tancat i identificat en l’exterior amb el mateix lema o pseudònim, que haurà de especificar el títol definitiu de l’obra, així com les dades personals de l’autor, el seu número de telèfon i/o e-mail de contacte, fotocòpia del DNI i breu currículum, juntament amb la declaració jurada el model de la qual figura com a annex al final de les bases que es troben al final de la notícia.

Documentació

Descarrega les bases de la convocatòria amb el model de declaració jurada. [PDF]

Compartir:

Últimas noticias

Categorías