Search
Close this search box.

La Conselleria d’Educació convoca subvencions per al foment del valencià i el multilingüisme en l’àmbit musical per a 2019

La Generalitat està fortament compromesa amb la conservació, protecció i promoció del patrimoni cultural valencià i, conseqüentment, amb el foment de totes les activitats conduents a fer present el valencià en l’àmbit de la creació artística. La importància que les activitats artístiques relacionades amb l’àmbit musical tenen en la societat actual aconsellen desenvolupar accions específiques de promoció de l’ús del valencià per a assegurar-ne una adequada presència social. És per això que considera convenient convocar subvencions que ajuden el sector musical.

Amb aquesta finalitat, la Generalitat ha previst, en els pressupostos de 2019, una línia pressupostària destinada a la producció i realització d’activitats musicals per al foment del valencià i el multilingüisme en l’àmbit musical.

Beneficiaris

Podran optar a les ajudes les persones físiques i jurídiques privades que realitzen activitats de creació, producció i de difusió d’activitats musicals que fomenten el multilingüisme i especialment les activitats realitzades en valencià, segons les condicions que s’estableixen en les bases de la convocatòria.

Terminis i presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà fins al dia 15 de març de 2019. 

Els models de sol·licitud es troben adjunts com a annexos I, II i III d’aquesta convocatòria. Estaran disponibles en la pàgina web:www.ceice.gva.es/va/web/dgplgm/subvenciones i en https://sede.gva.es. Les entitats introduiran les dades de la sol·licitud en aquesta aplicació i, una vegada finalitzat el procés d’introducció de dades, la sol·licitud s’haurà d’imprimir i, amb la documentació, s’haurà de presentar en un registre físic.

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució de concessió és de sis mesos, comptadors des de l’endemà de l’acabament del termini de presentació de sol·licituds.

Modalitats

Modalitat A: festivals.
Modalitat B: concerts.
Modalitat C: gravació de música.

Documentació

Descarrega les bases de la convocatòria i els annexos amb el full d’inscripció. [PDF]

Compartir:

Últimas noticias

Categorías