Search
Close this search box.

La Conselleria d’Educació convoca les subvencions destinades a escoles de música dependents de corporacions locals o d’entitats privades sense ànim de lucre 2019

ATENCIÓ: PERÍODE AMPLIAT

La Conselleria d’Educació ha decidit ampliar fins al 9 de maig de 2019 el segon termini de presentació de sol·licituds de subvencions, previst exclusivament, per a les escoles de música i escoles de música i dansa inscrites en el Registre de Centres Docents amb posterioritat a la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la Resolució de 25 de gener de 2019.

Més informació: https://fsmcv.org/actualidad/subvencions-i-ajudes/ampliacio-segon-termini-presentacio-solicituds-subvencions-escoles-musica-2019


El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicat la resolució per la qual es convoquen les subvencions destinades a escoles de música i escoles de música i dansa dependents de corporacions locals o d’entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2019.

Presentació de sol·licituds

La tramitació i presentació de sol·licituds s’ha de realitzar exclusivament per mitjans electrònics en la plataforma de tramitació de la GVA. L’enllaç per accedir al tràmit és el següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=230

A més de realitzar-se directament, la tramitació electrònica es pot dur a terme mitjançant un representant autoritzat, identificat en el Sistema de Gestió de la Representació de l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana.

Les entitats sol·licitants custodiaran una còpia, en format PDF, amb el justificant del registre de la sol·licitud i altres annexos que es generen. Aquesta còpia serà generada per la plataforma de la Seu Electrònica una vegada finalitzada i registrada telemàticament la corresponent sol·licitud.

Els dubtes relacionats amb el contingut d’aquesta convocatòria seran atesos, exclusivament, mitjançant correu electrònic en sere@gva.es.

Terminis per a la tramitació i presentació de sol·licituds

Escoles de música i escoles de música i dansa inscrites en el Registre de Centres Docents a data de la publicació d’aquesta convocatòria: 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, és a dir, fins al 20 de febrer de 2019. L’incompliment d’aquest termini determinarà l’exclusió de la convocatòria.

Escoles de música i escoles de música i dansa inscrites en el Registre de Centres Docents amb posterioritat a la publicació de la resolució de convocatòria en el DOGV: del 25 al 29 de març 9 de maig de 2019, tots dos inclosos. Per a poder sol·licitar la subvenció en aquest termini, les entitats hauran de complir amb el que s’estableix en l’article 2.3 de les bases reguladores d’aquestes subvencions. L’incompliment d’aquest termini determinarà l’exclusió de la convocatòria.

Consulta tota la documentació a aportar al PDF de la convocatòria enllaçat al següent apartat.

Documentació

Descarrega la convocatòria de les subvencions. [PDF]

Compartir:

Últimas noticias

XI Festival Música i Família

Divendres que ve 31 de maig arriba a Cocentaina l’esperat Festival “Música i Família”, organitzat per la FSMCV, la Diputació

Categorías