Search
Close this search box.

L’Institut Valencià de Cultura publica el llistat de sol·licituds d’adquisició d’instruments presentats per les Societats Musicals

Per resolució de 9 de març de 2017, del president de CulturArts Generalitat es van convocar subvencions destinades a l’adquisició i reposició d’instruments musicals per part de les societats musicals de la Comunitat Valenciana, per a l’exercici de 2017. Aquesta convocatòria tenia un import global màxim de 215.000 euros per afavorir la reposició en l’àmbit de les associacions musicals sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds el passat de 21 d’abril, una vegada aperturats els 186 expedients presentats, i iniciats els treballs de la Comissió Tècnica de Valoració, atesa la novetat de l’obligació de presentació electrònica, de conformitat amb allò disposat a l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la possibilitat de presentació física, de manera extraordinària en 2017, per les dificultats detectades amb la utilització de la firma electrònica, es fa pública la relació de sol·licituds presentades així com el projecte d’adquisició d’instruments sol·licitats, als sols efectes informatius i per tal de poder confirmar pels insteressats que efectivament les sol·licituds han tingut entrada en l’administració de CulturArts.

Per a qualsevol dubte o consulta les Societats Musicals poden contactar amb la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana en el correu gestorsculturals@fsmcv.org.

El llistat complet es pot descarregar des de la web de l’Institut Valencià de Cultura.

Compartir:

Últimas noticias

Categorías