Oberta la convocatòria per a subvencions destinades a finançar obres de remodelació i construcció de locals socials de les societats musicals de la Comunitat Valenciana en 2018

Un any més, la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport convoca la concessió de subvencions per a finançar obres de remodelació i construcció de locals de les societats musicals de la Comunitat Valenciana en 2018, en aquesta ocasió amb un import màxim de 750.000 euros. El termini de presentació de sol·licituds s’estén fins al dia 6 d’abril.

La Generalitat ve col·laborant amb les societats musicals en els seus esforços per a construir, reformar i millorar els seus locals, sens dubte una de les millors i més extensa xarxa de centres culturals de titularitat associativa que contempla el món de la cultura. Promoure el manteniment en condicions adequades d’ús, la remodelació i millora o la construcció de locals de societats musicals, és un objectiu de la política cultural de la Generalitat que té reflex en els pressupostos de 2018.

En aquesta convocatòria solament s’admetran sol·licituds que incloguen projectes d’inversió amb un pressupost d’execució material no superior als 80.000,00 €, IVA exclòs, en els termes previstos en la base 2 de les bases reguladores.

S’estableixen dues modalitats d’inversions subvencionables:

Modalitat remodelació: inclou obres de remodelació i rehabilitació, reforma, millora, adequació i modernització de locals socials en espais existents i les seues instal·lacions.
Modalitat construcció: inclou obres de nova construcció, ampliació i habilitació de nous espais de locals socials.

Les sol·licituds es formularan mitjançant l’imprès normalitzat que s’adjunta en la convocatòria com a annex I i es dirigiran a la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. La presentació de sol·licituds i restant documentació així com el seu registre haurà de realitzar-se per mitjans electrònics. Es pot accedir a la seu electrònica de la Generalitat a través de la direcció electrònica https://sede.gva.es. La sol·licitud d’aquestes ajudes per via telemàtica podrà realitzar-se amb certificat de signatura electrònica d’entitat emès per l’Institut Valencià de Finances: http://www.accv.es/empresas/

En la selecció dels beneficiaris s’aplicaran uns criteris de valoració que puntuaran conceptes com l’objecte concret de la inversió a executar, l’adequació tècnica del projecte, les circumstàncies especials de l’edifici, l’obtenció d’aquestes ajudes en exercicis anteriors, la consideració de ben immaterial de rellevància local i uns altres.

Per a accedir a aquestes ajudes econòmiques, el local ha de pertànyer en propietat a l’entitat o estar cedit pel respectiu ajuntament i complir els requisits previstos a les bases reguladores.

Documentació

Resolució de la convocatòria i formulari de sol·licitud. [PDF]

Compartir:

Últimas noticias

Categorías