Search
Close this search box.

Oberta la convocatòria de subvencions per a la promoció de la cultura popular valenciana per part de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha aprovat una línia de subvencions per a la promoció d’activitats vinculades a la cultura valenciana i el patrimoni cultural immaterial valencià. Aquestes activitats hauran d’haver estat organitzades per entitats sense ànim de lucre, i realitzades en el territori de la Comunitat Valenciana entre l’1 de juny de 2018 i el 31 de maig de 2019.

La cultura i la història de la Comunitat Valenciana són part fonamental de la identitat dels valencians, que mereixen ser preservades i difoses. Formen part d’aquest patrimoni cultural, juntament amb la història i la cultura pròpies de la Comunitat Valenciana i els personatges il·lustres que han marcat aquesta història, els béns immaterials del patrimoni etnològic, així com les activitats, creacions, coneixements, pràctiques, usos i tècniques representatives de la cultura tradicional valenciana, i aquelles manifestacions culturals que siguen expressió de les tradicions del poble valencià en les seues expressions musicals, artístiques o d’oci, i especialment, aquelles que han sigut objecte de transmissió oral i les que mantenen i potencien l’ús del valencià.

Import ajudes

L’import màxim de les ajudes serà de 12.000,00 € per adjudicatari i es concediran en funció del compte justificatiu presentat i dels criteris preferents establits.

Adjudicataris

Podran ser adjudicataris d’aquestes subvencions les associacions i fundacions privades, sense ànim de lucre, legalment constituïdes, que realitzen les seues activitats en el territori de la Comunitat Valenciana, entre les finalitats fundacionals de les quals figure la realització d’activitats de promoció i difusió de la cultura o dels béns patrimonials o culturals i que no incórreguen en les prohibicions per a obtindre la condició d’adjudicatari.

Activitats subvencionables

Seran subvencionables les activitats culturals i artístiques que contribuïsquen a la investigació, recuperació, promoció, difusió i expressió d’aspectes de la cultura i la història del poble valencià i el patrimoni cultural immaterial valencià:

a) Usos socials, romeria, rituals i actes festius, especialment aquells que reforcen la promoció i difusió de la cultura i tradicions del poble valencià, el sentiment d’identitat i continuïtat amb el seu passat.

b) Representacions, recreacions, rememoracions o commemoracions d’esdeveniments o personatges, que hagen tingut significativa incidència en la història local o col·lectiva del poble valencià.

c) Activitats, coneixements, pràctiques, usos i tècniques representatives de la cultura tradicional valenciana.

d) Tradicions i expressions orals, com ara proverbis, endevinalles, contes, cançons infantils, llegendes, mites, cants i poemes èpics, sortilegis, pregàries, salmòdies, cançons, representacions dramàtiques, etc.

e) Arts de l’espectacle, com la música tradicional, la dansa o el teatre.

f) Coneixements i usos relacionats amb la naturalesa i l’univers, com sabers, tècniques, competències, pràctiques i representacions, que el poble valencià ha creat en la seua interacció amb el medi natural.

g) Tècniques artesanals tradicionals.

Sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 6 de juliol de 2019.

Les sol·licituds les emplenarà la persona que represente l’entitat sol·licitant, exclusivament mitjançant l’accés a l’apartat serveis en línia de la seu electrònica de la Generalitat, a través de l’adreça següent: http://www.gva.es/es/inicio/procedimentos?id_proc=1360.

Per a això, haurà de disposar d’algun dels sistemes de signatura electrònica admesos i que figuren en la seu electrònica de la Generalitat a nom de l’entitat sol·licitant, https://sede.gva.es

Documentació

Descarrega la resolució de la convocatòria amb els annexes dels models de sol·licitud [PDF]

Descarrega l’extracte de la resolució de la convocatòria [PDF]

Compartir:

Últimas noticias

Categorías