Search
Close this search box.

Convocades les ajudes per a remodelar i construir locals de societats musicals

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport convoca la concessió de subvencions adscrites a finançar obres de remodelació i construcció de locals de les societats musicals de la Comunitat Valenciana en 2017 per import de 400.000 euros. Els interessats podran sol·licitar estes ajudes fins el dia 11 d’abril.

Aquestes ajudes es destinen a finançar les obres de remodelació, ampliació, reforma i construcció en determinats casos de locals socials de les societats musicals, les despeses subvencionables de les quals estan integrades en el pressupost d’execució material de l’obra.

No es podran sol·licitar aquestes ajudes per a obres de pressupost d’execució material superior a 80.000 euros ni per a obres que no es realitzen completament dins de l’any 2017. Les sol·licituds referides a nova construcció tot just podran ser admeses si es justifica que l’edifici es troba completament alçat, tancat i cobert.

La quantia individual d’aquestes subvencions serà el 80% del cost d’execució material de les obres i no podrà superar els 64.000 euros per beneficiari. Les ajudes es concediran seguint l’ordre establit per la puntuació concedida.

En la selecció dels beneficiaris s’aplicaran uns criteris de valoració en què es puntuarà conceptes com ara l’objecte concret de la inversió a executar, l’adequació tècnica del projecte, les circumstàncies especials de l’edifici, l’obtenció d’aquestes ajudes en exercicis anteriors, la consideració de bé immaterial de rellevància local i altres.

Les ajudes econòmiques van dirigides a les societats musicals com a entitats privades sense ànim de lucre que, estant legalment constituïdes, tinguen entre els seus fins socials la difusió, promoció o divulgació i l’ensenyament de la música i realitzen, almenys, les següents activitats artístiques i formatives amb caràcter permanent: sosteniment d’una agrupació instrumental no professional ja siga banda o orquestra i sosteniment d’una escola de música o escola d’educands de manera directa o a través d’agrupacions supramunicipals o, si no n’hi ha, col·laborar de manera activa en la integració de jóvens músics en el seu conjunt instrumental com a activitat tendent a la seua formació musical.

Per a accedir a aquestes ajudes econòmiques, el local ha de pertànyer en propietat a l’entitat o estar cedit pel respectiu ajuntament i complir els requisits prevists a les bases reguladores.

Més informació:

RESOLUCIÓ de 9 de març de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió de subvencions destinades a finançar obres de remodelació i construcció de locals socials de les societats musicals de la Comunitat Valenciana en 2017.

 

Compartir:

Últimas noticias

Categorías