Search
Close this search box.

CulturArts convoca subvencions per a l’adquisició i reposició d’instruments per part de les societats musicals

Ja s’ha publicat la nova convocatòria de subvencions de CulturArts destinades a l’adquisició i la reposició d’instruments musicals per part de les societats musicals per a l’exercici 2017. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publicava ahir aquesta convocatòria, que inclou un import global màxim de 215.000 euros per afavorir la reposició en l’àmbit de les associacions musicals sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana.

Aquesta convocatòria ha variat lleugerament respecte a la d’anys anteriors. Per aclarir estes novetats, el pròxim 8 d’abril es realitzarà una jornada especial en què es detallaran estes modificacions i es resoldran tots els dubtes que puguen sorgir. Al llarg de la setmana pròxima s’informarà del lloc i horari definitiu de la jornada.

Podran ser beneficiàries d’aquestes ajudes totes les societats musicals inscrites i registrades com a associacions o fundacions sense ànim de lucre la finalitat de les quals siga la divulgació i promoció cultural de la música; que estiguen ubicades dins de la Comunitat Valenciana; y que formen part de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana.

Les subvencions contribuiran al finançament parcial de l’adquisició i reposició d’instruments fins a un màxim del 50% de les despeses subvencionables, i en cap cas aquest import serà superior a 10.000 euros. Els sol·licitants hauran de presentar un projecte detallat de l’adquisició per a la qual es sol·licita l’ajuda, especificant marques, models i característiques tècniques. A més, si el pressupost és superior a 6.000 euros, s’haurà d’adjuntar com a mínim tres propostes més de pressupostos diferents pel total dels instruments, de tres empreses suministradores. A més, la societat musical haurà d’acreditar mitjançant declaració responsable que la entitat disposa de recursos propis suficients per sufragar al menys el 50% de la despesa total.

Les sol·licituds hauran d’enviar-se abans del 21 d’abril (30 dies naturals a comptar des de hui), i dirigir-se a la seu de CulturArts Generalitat (Plaça Viriato s/n, València). Les persones jurídiques i entitats hauran de fer la tramesa de la sol·licitud telemàticament (necessitaran signatura electrònica), mitjançant la seu electrònica de la Generalitat, PROP, a la url https://www.culturartsgeneralitat.es.

Una vegada tancat el termini de sol·licitud, que finalitzarà el 21 d’abril, la Conselleria disposa de sis mesos per resoldre la concessió de les ajudes, en funció de la valoració del projecte amb un màxim de 100 punts que s’atorgaran en funció de la necessitat per a la societat musical d’adquirir instruments, les característiques d’aquests, la memòria d’activitats musicals i pedagògiques dels dos cursos anteriors i el nivell de participació en la FSMCV, a més de l’interés cultural del projecte d’adquisició, a on es valorarà la seua adequació a la realitat sociocultural i situació econòmica del territori on s’ubique la societat musical tenint en compte el criteri de població.

Consulta el PDF de la convocatòria (DOGV núm. 8005, 22/03/2017)

Compartir:

Últimas noticias

Categorías