Search
Close this search box.

Oberta la convocatòria dels II Premis Bankia al talent musical que promouen Bankia, la FSMCV i l’IVC

Els II Premis Bankia al Talent Musical en la Comunitat Valenciana obrin el termini per a la presentació de candidatures. La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, amb la col·laboració de Bankia i de l’Institut Valencià de Cultura convoca, organitza i posa en marxa aquesta II edició, l’objectiu de la qual és donar suport al desenvolupament de la societat valenciana a través del reconeixement a les persones i entitats que estan duent a terme projectes d’excel·lència de referència nacional i internacional en els diferents àmbits de la música.

Aquestos guardons compten amb cinc categories: ‘Premi al músic valencià’, ‘Premi a la Formació Musical Valenciana de caràcter professional’, ‘Premi a l’investigador valencià’, ‘Premi al projecte educatiu Musical’, i ‘Premi a l’activitat empresarial o emprenedora relacionada amb la música’.

La periodicitat d’aquestos premis és biennal, sent la primera edició en 2017. L’import del premi en cadascuna de les cinc categories ascendeix a 20.000 euros.

Presentació de candidatures

El termini per a la presentació de les candidatures finalitzarà el 30 juny de 2019.

Les sol·licituds, segons el model oficial, s’enviaran per correu electrònic al següent email: premiosbankiadelamusica@fsmcv.org. La FSMCV confirmarà als sol·licitants la recepció de la sol·licitud i la documentació adjunta a ella abans que finalitze el termini d’inscripció.

Categories dels premis

– El ‘Premi al músic/a valencià/na’ premiarà a un músic professional valencià que desenvolupe una tasca rellevant en matèria musical ja siga en l’àmbit nacional o internacional. Així, el premi es dirigeix a intèrprets, directors, compositors, docents o músics que desenvolupen la seua activitat en un o més àmbits musicals. Es valorarà també el seu currículum, trajectòria, rellevància i potencialitat.

– El ‘Premi a la Formació Musical Valenciana de caràcter professional’ reconeixerà a un conjunt instrumental o vocal. El grup haurà de tindre un mínim de tres components, a més de personalitat jurídica pròpia, no dependre de cap administració i ser resident a la Comunitat Valenciana. El jurat també valorarà la seua trajectòria, la rellevància nacional i internacional i la projecció professional.

– El ‘Premi a l’investigador valencià’ premiarà a un investigador que haja realitzat reflexions, innovacions o aportacions relacionades amb la música en qualsevol terreny com, per exemple, l’educació, cultura, sociologia, història, economia, etc. El jurat també valorarà els treballs d’investigació com ara tesis doctorals o treballs de fi de màster, i qualsevol publicació o projecte editorial. També es tindrà en compte la rellevància, el rigor científic, l’originalitat, i la potencial capacitat de l’estudi per a transformar o millorar l’ecosistema musical.

– El ‘Premi al Projecte Educatiu Musical’ s’atorgarà a un centre educatiu valencià que desenvolupe un projecte educatiu innovador relacionat amb l’educació musical en qualsevol àrea, ja siga per l’elaboració de materials didàctics o per la utilització de la música com a eina per a la millora d’oportunitats per als estudiants. Podrà optar a aquesta modalitat qualsevol centre educatiu de titularitat pública o privada que impartisca ensenyaments reglats o no reglats. No obstant això, no poden participar projectes educatius universitaris o de postgrau ni pertanyents a centres d’ensenyaments artístics superiors.

– El ‘Premi a l’Activitat Empresarial o emprenedora relacionada amb la música’ està dirigit a qualsevol entitat jurídica privada o persona física situada a la Comunitat Valenciana i que duga a terme una activitat empresarial relacionada amb els diferents àmbits de la música. El jurat tindrà en compte a l’hora de valorar la candidatura la seua trajectòria, la seua dimensió innovadora i la seua capacitat per a satisfer les demandes de la societat.

Les candidatures presentades seran valorades i seleccionades per un jurat format per personalitats rellevants del món de la cultura i les institucions culturals, que serà presidit per la presidenta de la FSMCV.

Documentació exigida en cada modalitat

La documentació que es presentarà en cadascuna de les modalitats serà la següent:

Premi al Músic/a Valencià/na

1. Sol·licitud segons el model publicat en la pàgina web http://www.bankiaescoltavalencia.es/val/premi/index.html que trobarà també al final d’aquesta notícia.

2. Dades personals completes de la persona aspirant. Si la candidatura la presenta una persona física o jurídica diferent haurà d’adjuntar escrit de conformitat de la persona proposada al Premi segons model publicat en la convocatòria.

3. Curriculum vitae que no excedisca de cinc pàgines a una sola cara, que reflectisca els mèrits i la trajectòria del candidat/a.

4. Material Justificatiu adjunt que es considere adequat per a sustentar la candidatura: enregistraments, publicacions, crítiques professionals, cartes d’adhesió, etc. (Opcional)

Premi a la Formació Musical Valenciana de caràcter professional

1. Sol·licitud segons el model publicat en la pàgina web http://www.bankiaescoltavalencia.es/val/premi/index.html que trobarà també al final d’aquesta notícia.

2. Dades completes de la formació i persona o persones que ostenten la titularitat de la formació. Si la candidatura la presenta una altra persona física o jurídica diferent, haurà d’adjuntar escrit de conformitat de l’entitat proposada al Premi segons model publicat en la convocatòria.

3. Curriculum vitae que no excedisca de cinc pàgines a una sola cara que reflectisca els mèrits i la trajectòria de la formació.

4. Material justificatiu adjunt que es considere adequat per a sustentar la candidatura: enregistraments, publicacions, crítiques professionals, cartes d’adhesió, etc. (Opcional)

Premi a l’investigador/a relacionat/da amb l’activitat musical

1. Sol·licitud segons el model publicat en la pàgina web http://www.bankiaescoltavalencia.es/val/premi/index.html que trobarà també al final d’aquesta notícia.

2. Dades completes de la persona. Si la candidatura la presenta una altra persona física o jurídica diferent, haurà d’adjuntar escrit de conformitat del candidat proposat al Premi segons model publicat en la convocatòria.

3. Curriculum vitae que no excedisca de cinc pàgines a una sola cara que reflectisca els mèrits i la trajectòria de l’investigador/a.

4. Informe o memòria explicativa que no excedisca de cinc pàgines a una sola cara que reflectisca els mèrits, les característiques de la investigació i la trajectòria de l’aspirant.

5. Material justificatiu adjunt que es considere adequat per a sustentar la candidatura: publicacions, cartes d’adhesió, etc. (Opcional)

Premi al Projecte Educatiu Musical

1. Sol·licitud segons el model publicat en la pàgina web http://www.bankiaescoltavalencia.es/val/premi/index.html que trobarà també al final d’aquesta notícia.

2. Dades completes del director o directora del centre i, en el cas de centres privats, del titular. Els centres públics hauran d’adjuntar certificat de l’acord del Consell Escolar aprovant la participació en aquestos Premis i la conformitat de l’Administració titular.

3. Memòria explicativa del projecte educatiu que no excedisca de deu pàgines a una sola cara.

4. Material justificatiu adjunt que es considere adequat per a sustentar la candidatura: audiovisuals, publicacions, cartes d’adhesions, etc. (Opcional)

Premi a l’Activitat Empresarial o emprenedora relacionada amb la música

1. Sol·licitud segons el model publicat en la pàgina web http://www.bankiaescoltavalencia.es/val/premi/index.html que trobarà també al final d’aquesta notícia.

2. Dades completes de la persona titular de l’empresa o representant legal. Si la candidatura la presenta una altra persona física o jurídica diferent haurà d’adjuntar escrit de conformitat de l’entitat o persona proposada al Premi segons model publicat en la convocatòria.

3. Memòria i/o Curriculum vitae que no excedisca cinc pàgines a una sola cara, que reflectisca els mèrits i la trajectòria de l’aspirant i un informe o memòria explicativa que descriga l’activitat empresarial i que no excedisca de cinc pàgines.

4. Material justificatiu adjunt que es considere adequat per a sustentar la candidatura: material audiovisual, publicacions, cartes d’adhesió, etc. (Opcional)

El Jurat es reserva el dret de sol·licitar als candidats la informació addicional necessària, i per la via que considere (entrevista personal, consulta telefònica o per mitjans electrònics) per a aclarir qualsevol aspecte relacionat amb els continguts dels informes i la seua relació amb els objectius dels premis.

Bases completes de la convocatòria i documentació

Pot consultar les bases completes de la convocatòria i tota la documentació a presentar en el següent enllaç de la web de Bankia Escolta València: http://www.bankiaescoltavalencia.es/val/premi/index.html

Compartir:

Últimas noticias

Categorías