Search
Close this search box.

L’Escola de Música “Joaquín Rodrigo” de Sagunt convoca borsa de treball per a professors de música

CONVOCATÒRIA de l’1 de juny de 2018, de l’Escola de Música “Joaquín Rodrigo”, per la qual s’inicia el termini per a la inscripció d’aspirants per a la formalització de contractes laborals temporals per a professorat de diferents especialitats musicals en l’àmbit de l’Escola de Música “Joaquín Rodrigo”.

En el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) es va publicar amb data del 4 d’octubre de 2013, la “Resolució del 18 de setembre de 2013, de la Direcció general d’Ocupació, per a la qual s’ha registrat i publicat el VI Acord Estatal Col·lectiu de Centres d’ensenyament de perruqueria i estètica, ensenyaments d’arts i oficis musicals i aplicats a l’artístic”.

Per tant, per a preparar diferents llistes de selecció temporal per a la realització de contractes temporals de menys de 9 mesos, per a cobrir les absències dels docents corresponents a especialitats musicals.

RESOLDRE:

Primer

Començar el termini per a la inscripció de les persones interessades en les llistes de sol·licitants per a la formalització de contractes temporals de treball en el camp de l’Escola de Música “Joaquín Rodrigo”, en la categoria de professor de música, en les especialitats que s’enumeren en l’Annex I.

Segon

La selecció dels candidats es durà a terme d’acord amb les bases i l’escala dels mèrits indicats en els annexos II i III d’aquest document.

Sagunt, 28 de maig de 2018

José Elías Bosque Burgos, President, Societat Musical Lira Saguntina

Pere Molina González, Director Escola de Música “Joaquín Rodrigo”, Societat Musical Lira Saguntina

Annex I

Llistat d’especialitat i requisits de titulació

Llistat Requisit de Titulació
Clarinet Títol de Grau Superior en l’especialitat de CLARINET
Trombó / Bombardí

Tuba

Títol de Grau Superior en l’especialitat de TUBA o BOMBARDÍ o TROMBÓ
Trompeta Títol de Grau Superior en l’especialitat de TROMPETA
Trompa Títol de Grau Superior en l’especialitat de TROMPA
Flauta Títol de Grau Superior en l’especialitat de FLAUTA
Saxofon Títol de Grau Superior en l’especialitat de SAXOFON
Percussió Títol de Grau Superior en l’especialitat de PERCUSSIÓ
Viola Títol de Grau Superior en l’especialitat de VIOLA
Violí Títol de Grau Superior en l’especialitat de VIOLÍ
Violoncel Títol de Grau Superior en l’especialitat de VIOLONCEL
Guitarra Títol de Grau Superior en l’especialitat de GUITARRA
Cant Títol de Grau Superior en l’especialitat de CANT
Oboè Títol de Grau Superior en l’especialitat d’OBOÈ.
Dolçaina Títol de Grau Superior en l’especialitat de DOLÇAINA
Fagot Títol de Grau Superior en l’especialitat de FAGOT
Música i Moviment Títol de Grau Superior en QUALSEVOL ESPECIALITAT MUSICAL
Llenguatge Musical Títol de Grau Superior en QUALSEVOL ESPECIALITAT MUSICAL/

Títol de Grau Superior PEDAGOGIA DEL LLENGUATGE MUSICAL

Piano Títol de Grau Superior en l’especialitat de PIANO

 

Consulta les bases completes en el document adjunt.

Documentació

Descarrega la convocatòria i les bases de la borsa de treball. [PDF]

Compartir:

Últimas noticias

Categorías