Search
Close this search box.

X Concurs Internacional de Composició SBALZ

El X Concurs Internacional de Composició SBALZ,organitzat pel Festival Spanish Brass Alzira, amb la participació de l’Ajuntament d’Alzira i Spanish Brass, té com a objectiu promoure la creació de Música Original per a Quintet de Metalls (2 trompetes, trompa, trombó i tuba) i fer créixer el repertori amb la finalitat de donar-li la major rellevància possible en el marc de la Música de Cambra.

BASES

 1. Podrà participar qualsevol compositor sense límit d’edat i de qualsevol nacionalitat, que no haja sigut guardonat en edicions anteriors. És un concurs de caràcter internacional que pretén fomentar la creativitat i la sensibilitat de compositors de tot el món i amb totes les tendències estètiques.
 2. Tots els compositors podran presentar una o diverses composicions el requisit principal de les quals és el de ser inèdites, és a dir, no haver sigut publicades, interpretades, gravades o retransmeses i/o premiades en algun altre concurs.
 3. Les obres hauran d’ajustar-se a la següent temàtica: Micro Obertura. Aquest no és necessàriament el títol de la peça, sinó solament una indicació de què es tractarà d’una obra de xicotet format amb la qual començar un concert.
 4. Les composicions presentades a concurs han d’adequar-se a la plantilla de quintet de metalls (2 trompetes, trompa, trombó i tuba). La duració de les obres no excedirà els 2 minuts. Qualsevol obra que excedisca els dos minuts quedarà automàticament desqualificada.
 5. El compositor haurà de completar la inscripció en la pàgina web: www.sbalz.com/inscripcion-concurso-composicion i seguir les instruccions que s’indiquen en l’e-mail de confirmació que li arribarà una vegada completada la inscripció. En el moment en què es realitza la inscripció s’haurà d’aportar el justificant bancari d’aquesta(21€ per obra, veure el punt 14). El nom del compositor no ha de figurar ni en el score ni en les parts, solament s’ha d’indicar el títol de l’obra. En emplenar el formulari d’inscripció en línia el compositor accepta complir les normes de l’organització i acatar les decisions del jurat.
 6. El termini d’inscripció comença el dia de la publicació d’aquestes bases i finalitza el 15 de maig de 2023. Les obres que s’envien després d’aqueixa data seran desqualificades (només s’acceptaran com a vàlides les obres rebudes fins a les 23.59h del 15 de maig, hora peninsular espanyola).
 7. Amb independència que els drets de propietat de l’obra són de l’autor, el guanyador es compromet a fer constar en qualsevol edició i publicitat de la mateixa que aquesta ha sigut guanyadora del present concurs, incloent-hi el següent text: OBRA GUANYADORA DEL X CONCURS INTERNACIONAL DE COMPOSICIÓ “SBALZ” 2023.
 8. El concurs estarà dividit en dues fases; una primera fase destinada a la selecció d’un màxim de tres obres finalistes pel jurat qualificador. La segona fase consistirà en la interpretació de les obres finalistes en els diferents concerts del Festival.
 9. El jurat estarà designat, tant en la fase prèvia com en la final, per l’organització del concurs. Les obres no seleccionades per a la fase final seran destruïdes per l’organització. Les obres seleccionades per a la fase final quedaran en poder del Festival Spanish Brass, passant a formar part de l’arxiu d’aquest, mantenint els compositors els seus drets sobre aquestes.
 10. El resultat de les diferents fases del concurs serà informat públicament en els següents llocs d’internet: www.sbalz.com, www.facebook.com/spanishbrass. No hi haurà disponible cap informació telefònica referent a cap particular. La fase final del concurs tindrà lloc durant el Festival SBALZ 2023.
 11. Les obres finalistes seran interpretades per Spanish Brass i gravades en viu durant aquest festival, entregant-li una còpia d’aquest enregistrament al compositor en breu espai de temps.
 12. L’obra guanyadora amb el primer premi serà editada dins de la Col·lecció de Spanish Brass en l’Editorial SB Edicions.
 13. La dotació econòmica dels premis (podent quedar cap desert dels premis, si la qualitat de les obres no compleix el nivell mínim exigit pel jurat del concurs) serà:

Primer Premi “Black Binder”: 750 €*

Segon Premi: 300 €*

* El pagament dels premis està sotmés a tributació espanyola d’acord amb la legislació vigent. En el cas de residents a Espanya es deduirà de l’import la quantitat corresponent a l’IRPF. En el cas de residents a l’estranger, es descomptarà el 24% de l’Impost sobre la Renda de no Residents sense establiment permanent si no aporten el certificat de residència fiscal a l’estranger amb vigència de l’any en curs.

14. La quota d’inscripció per cada obra serà de 21 euros. El pagament es realitzarà amb targeta bancària a través del link que hi ha la pàgina d’inscripció i s’adjuntarà en la inscripció el justificant.

(NO s’admetrà diners en efectiu, ni xecs, ni girs postals, ni transferències.)

Els drets d’inscripció no seran reembossats en cap cas, encara que l’obra presentada no haja sigut seleccionada o guardonada.

L’organització no admetrà a concurs aquelles obres que no s’ajusten a les directrius que es descriuen en els punts precedents i no es responsabilitzarà de cap material extraviat o danyat en el seu enviament.

16. La participació en el concurs implica l’acceptació incondicional de les bases i regles del concurs.

L’idioma original d’aquestes bases és l’espanyol. Els desacords que sorgisquen d’elles seran resolts per la referència al text espanyol. El procediment en cas d’una contingència de força major serà decidit per l’Organització.

Compartir:

Últimas noticias

Categorías